Concerto di Ringraziamento

3.4.2009 autor beckari

Cari amici! Siete tutti cordialmente benvenuti al nostro concerto! – con queste parole ci eravamo rivolti a voi, cari amici casalesi, in occasione dell´invito del nostro ex-viceparroco e buon amico Braňo Popelka in 2005.

Il concerto fatto a Casale Monferrato in 2005 era uno dei nostri primi. Da quel periodo avevamo fatto tanti concerti in vari luoghi e in varie occasioni, ma il concerto di questa sera é per noi eccezionale per tanti motivi.
Molti di voi hanno saputo dell´incidente gravissimo che é successo ai nostri amici italiani arrivando in Slovacchia. Tre persone sono state gravemente ferite – il nostro Braňo, Luisa – una ragazzina di 12 anni e Simona – una mamma che se l´é cavata meglio e ormai sta con la famiglia a casa sua.
Questo é successo il 25 aprile e da quel giorno abbiamo pensato di organizzare questo concerto come un incontro di preghiera per la loro guarigione. Siamo veramente lieti di poter ringraziare oggi il Signore per un continuo visibile qoutidiano miglioramento della loro situazione di salute.

Un secondo motivo é che grazie agli approcci e progressi tecnici siamo riusciti a superare tutte le barriere - linquistiche, tecniche, organizzative e quelle di distanza e che ora possiamo dire „Ciao tutti“ anche ai nostri amici di Casale che stanno seguendo direttamente questo concerto attraverso l´internet.

Il terzo motivo é che oggi é venerdi il 13, cio´ significa che ieri era giovedi il 12. E 9 anni fa il 12 di giugno Braňo era diventato sacerdote.

Dalle parole passiamo all´essenziale di questa serata – iniziamo a ringraziare il Signore con il primo canto „Tu sei il mio amore“. Continuiamo con i canti slovacchi „Con te, Signore, non sono solo“, solisti Andrej Klapka e Meri Kohútová, e „Non c´é amore piú grande“ – soliste Tatiana Klapková e Mary Králiková.
Vi auguriamo buon concerto.

1. Ty si mojou láskou:

Ty si mojou láskou - Koncert Vďaky (www.beckari.sk) HD video

2. S Tebou, Pane, nie som sám

S Tebou Pane - Koncert vďaky (www.beckari.sk) HD video.

3. Niet väčšej lásky

Niet väčšej lásky - Koncert Vďaky (www.beckari.sk) HD video

Dopo due nostre visite a Casale Monferrato si é arricchito il nostro repertorio anche di canti italiani. Il secondo gruppo di canti é composto da due canti in italiano e uno in latino. Il primo canto „Salve Regina“ era molto piaciuto a Casale. Ora lo cantiamo per voi, nostri cari amici italiani.

Il secondo canto si chiama „Credo“ che é la professione della nostra fede. I solisti sono Peter Zajíček, Meri Kohútová, Milan Hudák e Andrej Klapka. Il gruppo di canti si chiude con una bella composizione „Veni Domine“, inspirata dal canto gregoriano. Le soliste sono Tatiana Klapková e Mary Králiková.

4. Salve Regina:

Salve Regina - Spevacky zbor beckari (www.beckari.sk) HD video

5. Credo - Gen Rosso:

Credo - Koncert Vďaky (www.beckari.sk) HD video

6. Veni Domine

Veni Domine - Spevacky zbor beckari (www.beckari.sk) HD video.
In un altro gruppo di canti cambiamo il carattere e facciamo i canti „acappella“.
Il primo é „Ave Maria“ di Patrik Kileen, un compositore irlandese contemporaneo di musica sacra. Il secondo canto risale ad un paio di secoli fa, ed é „Padre nostro“ in lingua vecchia slava di cui autore é Nikolaj Kedrov. Questo canto é dedicato a Braňo.

7. Ave Maria

Ave Maria - Spevacky zbor beckari (www.beckari.sk) HD video.

8. Otče náš

Otče náš - Kedrov (Spevacky zbor www.beckari.sk) HD video.

E continuiamo a dedicare altri canti. Il canto „Every Day“ abbiamo preparato specialmente per Luisa. Solisti sono Peter Zajíček e Mary Králiková. Segue poi lo stile praise and worship: vi facciamo sentire „Glory to the King“ con la solista Helenka Bilčáková e alla fine il canto „I love you Lord“.

9. High school musical 2 - Every Day

10. Glory to the King

11. I love you Lord
Skladba I Love You Lord:

I Love You Lord - Koncert Vďaky (www.beckari.sk) HD video

Il nostro concerto sta terminando. Vogliamo ringraziarvi di essere venuti a lodare con noi il Signore che ha esaudito le nostre suppliche. Alcune settimane fa eravamo sconvolti e profondamente colpiti dalle notizie sull´incidente. Tuttavia c´é Dio che ci offre anche nei momenti difficili della vita una soluzione. Quel poco o tanto che abbiamo potuto fare, era - creare una comunitá di preghiera. Noi stessi siamo stati meravigliati di questa potenza mirabile. Abbiamo speranza che Dio non ci lascia mai soli in qualsiasi situazione. Siamo graditi a Lui per aver rafforzato la nostra amicizia e per averci insegnato ancora di piú a guardare i bisogni e le necessitá degli uomini che ci stanno accanto.
E per questo non vogliamo fermarci soltanto al sostegno spirituale. Il ricavato di questo concerto va spedito alle famiglie di Braňo e Luisa come un piccolo rimborso di spese ospedalieri e terapeutiche. Se volete aiutarci in questa intenzione potete farlo mettendo un contributo volontario.

Forse avete conosciuto la storia di Mosé e del popolo ebraico in Egitto. Dio aveva parlato loro attraverso molti segni e non credettero che stesse con loro. Alla fine peró compresero il volere di Dio ed egli ricompensó la loro fiducia.
Ora cantiamo per voi il canto titolare del cartone animato Principe di Egitto che si chiama „When you believe“ e che vuol essere un´espressione di fede nei miracoli che succedono. Anche noi vogliamo con questo canto esprimere la nostra fede nella totale guarigione di Braňo e Luisa. Le soliste sono Mary Králiková, Helenka Bilčáková e Tatiana Klapková.

Vi saluta la corale della chiesa di Blumental; hanno suonato – Ján Kadera pianoforte, Michal Bilčák chitarra, Juraj Kadlečík bas chitarra. Le nostre direttrici Mária Polláková, Helenka Bilčáková e soprattutto Mary Králiková.

12. When you believe

13. Shout to the Lord

Talianska verzia benefičného koncertu vďaky.

Pridané do kategórie video, koncert | 1 komentár »

Benefičný koncert vďaky

3.4.2009 autor beckari

Cari amici! Siete tutti cordialmente benvenuti al nostro concerto! Po slovensky to znamená: Drahí priatelia, všetkých Vás srdečne vítame na našom koncerte. – týmito slovami sme sa prihovárali našim talianskym priateľom v Casale Monferrato, kam sme prišli na pozvanie nášho bývalého kaplána a dobrého priateľa Braňa Popelku.

Koncert v Casale Monferrato v roku 2005 bol jeden z našich prvých. Odvtedy sme koncertovali na rôznych miestach a pri rôznych príležitostiach, ale tento dnešný koncert je pre nás výnimočný z viacerých dôvodov.
Mnohí z vás iste vedia o ťažkej autohavárii, ktorá sa stala našim priateľom z Talianska na ceste k nám, na Slovensko. Tri osoby pri nej utrpeli vážne zranenia – náš Braňo, Luisa – len 12-ročné dievčatko a Simona – mama …., sa zotavila z menej závažných zranení rýchlo a teraz už je doma so svojou rodinou.
Toto sa stalo 25. apríla a vtedy sme zamýšľali zorganizovať tento koncert ako modlitbové stretnutie za ich uzdravenie. Sme šťastní, že dnes už môžeme ďakovať Pánovi, že sa ich zdravotný stav zo dňa na deň viditeľne zlepšuje.

Druhým výnimočným dôvodom je aj to, že sa vďaka výdobitkom modernej techniky podarilo prekonať jazykové, technické, organizačné, vzdialenostné a iné bariéry a že teraz môžeme povedať „Ciao tutti“ našim priateľom, ktorí sledujú tento koncert cez internet priamo v Casale.

Tretím dôvodom je, že dnes je piatok trinásteho… a to znamená, že včera bol štvrtok dvanásteho… A presne 12. júna pred deviatimi rokmi bol Braňo vysvätený za kňaza.

Dosť bolo slov, prejdime k tomu prečo sme sa stretli – začnime ďakovať Pánovi hneď prvou piesňou „Ty si mojou láskou“.
Pokračovať budeme ďaľšími slovenskými skladbami: „S Tebou, Pane, nie som sám“, sólo zaspievajú Andrej Klapka a Meri Kohútová; a „Niet väčšej lásky“ – tu sa predstavia Tatiana Klapková a Mary Králiková.
Želáme Vám krásny duchovný a umelecký zážitok.

1. Pieseň Ty si mojou láskou:

Ty si mojou láskou - Koncert Vďaky (www.beckari.sk) HD video

2. S Tebou, Pane, nie som sám

S Tebou Pane - Koncert vďaky (www.beckari.sk) HD video.

3. Skladba Niet väčšej lásky:

Niet väčšej lásky - Koncert Vďaky (www.beckari.sk) HD video

Po našich dvoch návštevách v Casale Monferrato sa náš repertoár obohatil aj o talianske piesne.
Zaspievame Vám teraz dve talianske a jednu latinskú pieseň. Tá prvá „Salve Regina“ sa tešila veľkej obľube práve v Casale. A preto ju venujeme Vám, milí naši talianski priatelia.

Druhá zazneje pieseň „Credo“, ktorá je vyznaním našej viery. Sólo zaspievajú Peťo Zajíček, Meri Kohútová, Milan Hudák, Andrej Klapka.
Blok uzavrie nádherná pieseň „Veni Domine“, ktorá je inšpirovaná gregoriánskym chorálom. Spolu s celým zborom Vám ju zaspievajú Tatiana Klapková a Mary Králiková.

4. Talianska pieseň Salve Regina:

Salve Regina - Spevacky zbor beckari (www.beckari.sk) HD video

5. Pieseň Credo od Gen Rosso:

Credo - Koncert Vďaky (www.beckari.sk) HD video

6. Veni Domine

Veni Domine - Spevacky zbor beckari (www.beckari.sk) HD video.

V nasledujúcom bloku zmeníme žáner a odznejú piesne „acappella“.
Prvou bude „Ave Maria“ z pera Patricka Killeena, súčasného írskeho skladateľa sakrálnej hudby. V druhej piesni sa presunieme o niekoľko storočí naspäť a zaspievame vám modlitbu „Otče náš“ v staroslovienčine; autorom je Nikolaj Kedrov. Túto pieseň venujeme Braňovi.

7. Ave Maria

Ave Maria - Spevacky zbor beckari (www.beckari.sk) HD video.

8. Otče náš

Otče náš - Kedrov (Spevacky zbor www.beckari.sk) HD video.

V obdarovávaní pokračujeme aj ďalej. Nasledujúcu pieseň „Every Day“ sme si pripravili špeciálne pre Luisu. Sólo zaspievajú Peťo Zajíček a Mary Králiková.
Blok doplníme piesňami v štýle praise & worship: vypočujete si „Glory to the King“ – sólo zaspieva Helenka Bilčáková, a po nej to bude pieseň „I love you Lord“

9. High school musical 2 - Every Day

10. Glory to the King

11. Skladba I Love You Lord:

I Love You Lord - Koncert Vďaky (www.beckari.sk) HD video

Náš benefičný koncert sa chýli ku koncu.
Chceme sa Vám poďakovať, že ste prijali pozvanie a prišli ste spolu s nami ďakovať Bohu za to, že vyslyšal naše modlitby.
Pred pár týždňami nás zasiahla správa o autonehode a mnohých z nás sa to veľmi dotklo. Boh nám však aj v takých situáciach ponúka riešenie. To najmenej a zároveň najviac, čo sme mohli urobiť, bolo vytvorenie spoločenstva modlitby. Sami sme boli prekvapení tou úžasnou silou. Toto nám dáva nádej, že Boh nás nenecháva samých v akejkoľvek situácii. Sme mu vďační aj za to, že utužil naše priateľstvá a naučil nás ešte viac vnímať potreby ľudí, ktorých máme vedľa seba.
A práve preto by sme nechceli zostať „len“ pri duchovnej podpore. Výťažok z tohto koncertu chceme ponúknuť Braňovi, Luise a ich rodinám na úhradu liečebných nákladov. Ak nás v tom chcete podporiť, môžete tak urobiť formou dobrovoľného vstupného.

Iste poznáte príbeh o Mojžišovi a židovskom národe v egyptskom zajatí. Boh k nim hovoril cez mnoho znamení a oni neverili, že stojí pri nich. Napokon však pochopili Božiu vôľu a on odmenil ich dôveru.
Zaspievame Vám teraz pieseň, ktorá je titulnou skladbou k rozprávke Princ Egyptský. Spieva sa v nej o tom, že zázraky sa dejú, ak máme vieru. Touto piesňou, ktorá má názov „When you believe“ by sme aj my chceli vyjadriť našu vieru v úplné uzdravenie Braňa a Luisy. Sólo spievajú Mary Králiková, Helenka Bilčáková, Tatiana Klapková.

Dnes večer Vám spieval Blumentálsky spevácky zbor; hrali Janko Kadera na klavíri, Miško Bilčák na gitare, Ďuri Kadlečík na basgitare. Dirigovali Mária Polláková a Helenka Bilčáková a to všetko pod vedením Mary Králikovej.

12. When you believe

13. Shout to the Lord

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli zorganizovať tento “benefičný koncert”, od tvorby plagátu koncertu, cez profesionálne ozvučenie koncertu, spevákom, hudobníkom, zvukárom, kameramanom, tlmočníkom, technikom, ktorí pomohli s priamym prenosom pre priateľov v Taliansku, Gabike za úžasné tričká a samozrejme našim konferenciérom a konferenciérkam :).

Pridané do kategórie video, koncert | 1 komentár »

« Predchádzajúca stranaNasledujúca strana »

Zháňate parfemy? Doporučujeme obchod internetova parfumeria - zľavy na parfémy, doprava zdarma parfuméria. Chorvátsko 2010? Najlepšia dovolenka je v Chorvátsku. Najkrajšie miesta, pláže a letenky Chorvatsko. Máte radi pizzu? Nechajte si ju doviezť k Vám domov donáška pizze rozvoz a online objednávka pizze. Potrebujete eshop? Tvorba webstránok, internetový obchod optimalizovaný pre vyhľadávače. Do 24 hodín predávate.